Thông Báo Quan Trọng / Important Notice

 

Chúng tôi đã nhận được báo cáo về các email giả mạo tự cho là ‘đến từ Coinsilium’. 

Tấn công giả mạo (phishing) thường xảy ra khi bọn tội phạm gửi các email trông có vẻ thuyết phục nhưng thực ra là email lừa đảo. Chúng còn sử dụng các trang web truyền thông xã hội như Facebook và đôi khi liên hệ qua điện thoại.

Những email này thường được gửi đến hàng nghìn người với hy vọng một vài trong số đó sẽ bị mắc bẫy và cung cấp thông tin cá nhân. Các thông tin này có thể bao gồm tên người dùng, địa chỉ email, mật khẩu, tài khoản ngân hàng và thông tin thẻ tín dụng. Những vụ tấn công lừa đảo này thường khuyến khích nạn nhân nhập các thông tin chi tiết trên trang web giả mạo – thường có vẻ như là đến từ một tổ chức hợp pháp.

Xin lưu ý rằng Coinsilium không bao giờ gửi email không được sự cho phép của người nhận và chỉ những người dùng mà trước đó đã đăng ký nhận thông tin cập nhật và bản tin của chúng tôi mới được liên hệ qua email.

Coinsilium có địa chỉ trang web chính thức là https://www.coinsilium.com. Trang web của Coinsilium sử dụng phiên bản an toàn của HTTP, giao thức mà qua đó dữ liệu được gửi giữa trình duyệt của quý vị với trang web mà quý vị đã kết nối. Chữ ‘S’ ở cuối HTTPS là từ viết tắt của 'Secure (an toàn)'. Nó có nghĩa là tất cả các trao đổi giữa trình duyệt của quý vị và trang web đều được mã hóa.

Xin quý vị hãy cực kỳ thận trọng khi nhận được những email trông có vẻ đáng ngờ, đặc biệt là nếu các email đó yêu cầu quý vị cung cấp dữ liệu cá nhân. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info (at) coinsilium (dot) com nếu quý vị tin rằng mình đã nhận được email hoặc tin nhắn như vậy.

Thay mặt cho

Coinsilium Limited

Trụ sở đăng ký: 32 Threadneedle Street London EC2R 8AY

 

 

We have received reports of phishing emails claiming to be ‘from Coinsilium’. 

Phishing typically happens when criminals send convincing looking but fraudulent emails, although they have also been known to use social media sites such as Facebook and sometimes phone contact.

These emails are often sent to thousands of individuals - in the hope that some will be hoodwinked into supplying personal information. This may include user names, email addresses, passwords, bank account, and credit card details. These phishing attacks will typically encourage victims to enter details on a fake website - which often seems to come from a legitimate organisation.

Please note that Coinsilium will never send unsolicited emails and only users who have previously registered to receive our updates and newsletter will ever be contacted via email.

Coinsilium has one official website address which is https://www.coinsilium.com  . The Coinsilium website uses the secure version of HTTP, the protocol over which data is sent between your browser and the website that you are connected to. The 'S' at the end of HTTPS stands for 'Secure'. It means all communications between your browser and the website are encrypted.

Please remain extremely vigilant when receiving suspicious looking emails, especially if they ask you to provide any personal data and please contact us at info (at) coinsilium (dot) com if you believe you have received such an email or message.

 

For and on behalf of

Coinsilium Limited

Registered Office: 32 Threadneedle Street London EC2R 8AY